fbpx

Category Archives: Uncategorized @vi

Khảo sát đánh giá website Elines.vn

Khảo sát đánh giá hiện trạng Elines.vn Hiện trang là website có hệ thống backlink tương đối cao, tỉ lệ và mật độ anchotext chưa ok. Mật độ phân bổ từ khoá chủ yếu đổ về trang chủ. Phần Mobile của web chưa được tối ưu cụ thể về tốc độ.   Một số từ […]

Tuyển CTV Viết bài Web

Tuyển CTV Viết bài Web Lĩnh vực Kiến trúc, Vé may bay, Du lịch… – Yêu cầu: Có tư duy ngôn ngữ tốt, hiểu biết các lĩnh vực kiến trúc, vé may bay, du lịch… – Có kinh nghiệm tham gia các dự án viết bài cho website – Số lượng chữ phải > 550 […]