fbpx

Hướng dẫn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch facebook

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là cách tối ưu hóa phân phối ngân sách chiến dịch trên các nhóm quảng cáo của chiến dịch. Điều này có nghĩa là Facebook liên tục tự động tìm những cơ hội tốt nhất hiện có cho kết quả trên các nhóm quảng cáo của bạn và phân bổ ngân sách chiến dịch trong thời gian thực để đạt được kết quả đó.

Ngân sách chiến dịch là ngân sách bạn đặt ở cấp chiến dịch (thay vì cấp nhóm quảng cáo). Số tiền bạn đặt có thể áp dụng tMức ngân sách bạn đặt có thể áp dụng cho từng ngày chạy chiến dịch (ngân sách hàng ngày ) hoặc trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch (ngân sách trọn đời ). Tất cả các ngân sách chiến dịch đều sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.
Chúng tôi tối ưu hóa ngân sách chiến dịch trong thời gian thực trên cơ sở từng cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho bạn nhiều kết quả nhất có thể và cân đối chi phí của những kết quả đó cho phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu về cách diễn giải kết quả của tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.
Giới thiệu về việc kiểm soát cách thức và thời gian phân phối quảng cáo .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0962.604.887

----------

0989.149.805

3
btn-dangkyhocthu